Lyst på livet

17. juni 2022
Lyst på livet er et helsefremmende og forebyggende konsept hvor eldre møtes i grupper over tid og arbeider med å styrke helse og livsglede. Konseptet er utviklet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Sandefjord kommune, legemiddelverket og frivillige eldre.

Lyst på livet innebærer å bevisstgjøre, planlegge og gjennomføre endringer i hvordan eldre skal klare seg i eget hjem, forebygge fall, bygge sosialt nettverk, gjennomføre fysisk aktivitet og ha god ernæring. Gjennom gruppearbeid med bestående av frivillige gruppeledere jobbes det med å tette gap og styrke helse og livsglede gjennom å hente inspirasjon fra hjulet for kvalitetsforbedring.

Les mer om Lyst på livet og hvordan starte med Lyst på livet

Lyst på livet er omtalt i ulike kunnskapsnotat, og det er skrevet om utvikling, spredning og resultater av Lyst på livet