Lytt til seniorene! Samarbeidsrapport NIBR/AFI 2017

13. august 2019
Utprøving av medvirkningsmodell for aldersvennlige lokalsamfunn

Eldre på seniorsentre og frivilligsentraler i tre case-kommuner har deltatt i utprøving av en treleddet medvirkningsmetode med spørreskjema og samtaler, en digital kartleggingsapp og dialogverksted.

Metodeprosjektet gav også kunnskap om fysiske og sosiale stedskvaliteter og offentlige og private tilbud og tjenester som bidrar til livskvalitet og aldersvennlige lokalsamfunn.

 

Her kan du laste ned rapporten ( pdf)