Kompetanse og personell

Menn, sysselsatte og årsverk, i kommunehelsetjenesten Landet