Mottakere av hab-og rehabilitering på institusjon med individuell plan (NKI) (K)