Mulige konsekvenser av økt yrkesaktivitet blant eldre NOVA Rapport 9/17

13. august 2019
Hva kan skje med eldres frivillige innsats, bidrag til familieomsorg og helse dersom flere står i arbeid til de er 70 år?

Å få flere seniorer til å stå lenger i arbeid, er en tverrpolitisk målsetting begrunnet ut fra behovet for å begrense pensjonsutgifter og sikre arbeidskraft i årene framover. Men høyere yrkesdeltakelse blant eldre kan også tenkes å få konsekvenser på andre områder.

Denne rapportens analyser tyder på at det er mulig å opprettholde aldersgruppens bidrag til frivillig arbeid og familieomsorg dersom yrkesdeltakelsen fram til fylte 70 år øker til 50 prosent. Det er mer usikkert i hvilken grad økt yrkesdeltakelse lar seg forene med økt frivillig innsats og økt familieomsorg fra eldre. Det er også usikkert hvordan den generelle helsestatusen i aldersgruppen kan påvirkes av økt yrkesdeltakelse, og rapporten diskuterer virkninger på helsa under ulike forutsetninger.

Her kan du laste ned rapporten( pdf)