Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)

23. mai 2019
Sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle!

Departementene Plan/strategi | Dato: 07.03.2017

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. For å få til endringer i kostholdet, er det nødvendig med innsats på tvers av sektorene og samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

 

Lenke til Nasjonal Handlingsplan