Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

23. mai 2019
Helsedirektoratet 2013

Helsedirektoratet ønsker med disse Nasjonale faglige retningslinjene å bidra til å sikre god kvalitet ved forebygging og behandling av underernæring.
Målgruppen for retningslinjene er personell og ledere både i spesialist- og primærhelsetjenesten som har ansvar for å gi god kvalitet ved oppfølging av
underernærte og pasienter i ernæringsmessig risiko. 

 

Lenke til nedlastning av retningslinjene    Lenke til helsedirektoratets nettside om underernæring