NOU 2017/16 - Palliasjon til alvorlig syke og døende.

23. mai 2019
Det er skrevet en offentlig utredning (NOU) som viser gjennomgang og vurdering av dagens palliative tilbud i Norge.

I NOU 2017/16 kommer det frem forslag til tiltak som kan bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid. 

Se hele NOU om palliasjon til alvorlig syke og døende