NOVA rapport 12/14 Kommunale avlastningstilbud Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger?

23. mai 2019
Rapporten setter søkelyset på det kommunale avlastningstilbudet, både omfang og kjennetegn ved tjenestene samt kommunenes strategier, erfaringer og praksis innenfor plikten å tilby avlastning.

Rapporten er basert på kvantitative data og kvalitative intervjuer med kommunale ledere.

Lenke til nettsted for artikkel

Lenke til nedlastning av rapporten ( pdf )