NOVA rapport 5/20 Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer

26. mai 2020
Denne rapporten om eldre og mobilitet på boligmarkedet er skrevet på oppdrag fra Husbanken. Forskningsprosjektet som er grunnlaget for rapporten er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom forskere på NOVA og NIBR (OsloMet – storbyuniversitetet). Prosjektteamet har bestått av Jardar Sørvoll (prosjektleder), Lars Gulbrandsen, Viggo Nordvik, Marit Ekne Ruud, Hans Christian Sandlie, Ragnhild Skogheim og Guri Mette Vestby. Alle prosjektdeltakerne er kreditert for sine respektive kapitler i rapporten.