Bærbar pc

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

20. september 2021
Det er lansert ny versjon av Velferdsteknologiens ABC. Den nye versjonen har fem emnehefter og tilhørende arbeidshefte. Det er og en ressursbank med henvisninger til kvikk-guider, rapporter og videoforelesninger som støtte til heftene.

Den nye versjonen følger samme struktur som tidligere, men alt innhold er nyutviklet av forskere ved Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). UiA og USN har hatt en samskapende prosess med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Agder øst, samt representanter fra kommuner og Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Helsedirektoratet ved Nasjonalt velferdsteknologiprogram finansierer opplæringspakken. Kursopplegget er i omfattende bruk i kommunene som en basisopplæring om velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og hvordan man skal jobbe med velferdsteknologi i en helhetlig tjenestemodell.

Målgruppen er ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester, organisert med fellestemaer og noen utdypende temaer for ledere. Velferdsteknologiens ABC er inndelt i moduler, og under ser du de ulike:

Emne AIntroduksjon til arbeid med velferdsteknologi

Emne B Fra brukerbehov til ny løsning

Emne C Etikk, lovverk, informasjonssikkerhet og personvern

Emne DOrganisering og drift av velferdsteknologi i tjenesten

Emne EImplementering og samskaping av velferdsteknologitjenester

Mulighet for nedlastning av modulene og mer informasjon om Velferdsteknologiens ABC finner du på KS sine hjemmesider.