Nytt hefte med eksempler på universelt utformede og aldersvennlige uterom og møteplasser

09. februar 2023
Universell utforming er en forutsetning for et aldersvennlig samfunn. Nå har KS sammen med Senteret for et aldersvennlig Norge laget heftet «Aktiv og sosial hele livet».

Det er nettverkene for aldersvennlige lokalsamfunn og universell utforming som har samarbeidet om å samle kunnskap og eksempler på prosjekter som bidrar til mer tilgjengelige uterom.  

Ambisjon er at dette heftet skal være til inspirasjon for kommunene, og alle andre som arbeider og har interesse for aldersvennlig utvikling og universell utforming. For vi må ta noen ekstra grep for å møte demografiutviklingen og skape et godt aldersvennlig samfunn som vi kan se fram til å bli gamle i – sammen med andre eldre og unge.

Etter en etterlysning i 2022 satt de to kommunenettverkene til Senteret for et aldersvennlig Norge og KS igjen med flere gode eksempler på hvordan kommunene planlegger og utvikler uteområder og møteplasser, med fokus på universell utforming og aldersvennlighet.

Resultatet ble tre dedikerte webinarer, og nå et eget hefte som oppsummerer noen av bidragene.

Les heftet - Universielt utformede og aldersvennlige uterom og møteplasser (i PDF)

Les hele artikkelen på KS sine nettsider