seniorer - par

Omsorgskoeffisient

Antall personer 50-66 år pr person i aldersgruppen 85 og over.

Framskrivning er basert på hovedalternativet (MMMM). Blant SSBs ulike framskrivingsalternativer er MMMM-alternativet (mellomalternativet, eller hovedalternativet) det som betegnes som den mest trolige utviklingen gitt situasjonen ved framskrivningstidspunktet

Datakilde: SSB 12882

Her finner du statistikk for forsørgerbrøk for eldre i kommunene (antall personer over 64 år / antall personer 20-64 år)

Omsorgskoeffisient