Overganger og brudd i pasientforløp for eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater. Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse 2017

27. mai 2019
Målet med kunnskapsoppsummeringen er å beskrive status, erfaringer med og utfordringer ved overganger og brudd i pasientforløpet for eldre.

Kunnskapsoppsummeringen vil
• gi kunnskap om forskning på overganger i helsetjenestene
• gi kunnskap om hull i forskningen som bør fylles med framtidig forskning på feltet
• gi konkrete råd til helse- og omsorgstjenesten i Norge om hvilke sammenhenger det er fare for
brudd og dårlige overganger i, og hva helse- og omsorgstjenesten kan gjøre for å unngå
brudd og dårlige overganger

 

Lenke til kunnskapsoppsummering