Oversikt over heltid i helse, pleie og omsorg

13. desember 2019
Heltidsutfordringene er særlig store innen helse, pleie og omsorg. KS har derfor laget en oversikt over situasjonen i dette tjenesteområdet for alle landets kommuner.

Utfordringene knyttet til heltid og lave stillingsstørrelser er særlig store innen helse, pleie og omsorg, der omfanget av turnusarbeid er stort. KS har derfor laget en oversikt over situasjonen i dette tjenesteområdet for alle landets kommuner.

I oversikten under kan du se opplysninger for din kommune. Du finner opplysninger om andelen heltidsansatte og hvordan denne fordeler seg på arbeidstidsordninger (turnus/ikke turnus), kjønn, stillingskoder og aldersgrupper, og gjennomsnittlig stillingsstørrelse for samme grupper.

Det finnes også tidsserier som viser utviklingen i andel heltidsansatte og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Du har også muligheten til å sammenligne gjennomsnittlig stillingsstørrelse i din kommune med andre kommuner i fylket eller valgfrie enkeltkommuner. Figurene er oppdatert med tall per 1.12.18.

Her finner du statistikken