Pårørende til eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater

27. mai 2019
Målet med rapporten er å gi en kunnskapsoppsummering om pårørende til eldre med omsorgsbehov i Norge for å kunne avdekke og anbefale effektive og gode tiltak til denne gruppa pårørende.

Aldring og helse har skrevet en kunnskapsoppsummering i 2017. Rapporten har til hensikt å svare på disse to problemstillingene:

1. Hva er kunnskapsstatus om pårørendes behov?

2. Hvilke tjenester finnes for pårørende til eldre?

 

Lenke til kunnskapsoppsummering