Kompetanse og personell

Personell 55 år og over, sysselsatte og årsverk, i kommunal helse- og omsorgstjeneste Kommune

Fylke

Landet