Kompetanse og personell

Personell 55 år og over, sysselsatte og årsverk, i kommunehelsetjenesten Fylke

Landet