Kompetanse og personell

Personell 55 år og over, sysselsatte og årsverk, i omsorgstjenestene Kommune

Fylke

Landet