Kompetanse og personell

Personell i servicefunksjoner i den kommunale helse- og omsorgstjenesten fordelt på yrke