Kompetanse og personell

Personell med annen utdanning i kommunal helse- og omsorgstjeneste etter utdanning

Landet