Kompetanse og personell

Personell med innvandrings-bakgrunn, sysselsatte og årsverk, i kommunal helse- og omsorgstjeneste Fylke

Landet