Kompetanse og personell

Personell med innvandrings-bakgrunn, sysselsatte og årsverk, i kommunehelsetjenesten Fylke

Landet