Kompetanse og personell

Personell med innvandrings-bakgrunn, sysselsatte og årsverk, i omsorgstjenestene Fylke

Landet