Kompetanse og personell

Personell uten helse- eller sosialfaglig utd. i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Fylke

Personell uten helse- eller sosialfaglig utdanning i den kommunale helse- og omsorgstjenesten