Kompetanse og personell

Personell uten helse og sosialfaglig utdanning i omsorgstjenestene, sysselsatte og årsverk, kommuner

Personell uten helse og sosialfaglig utdanning i omsorgstjenestene, sysselsatte og årsverk, fylker

Personell uten helse og sosialfaglig utdanning i omsorgstjenestene, sysselsatte og årsverk landet