Planleggelitt.no

01. august 2022
Planleggelitt.no er en informasjonskampanje laget av Senteret for et aldersvennlig Norge. Kampanjen har fokus på å tilrettelegge egen bolig, ivareta venner og sosiale nettverk og opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv.

I kampanjen beskrives situasjonen med at vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. For at vi skal kunne holde oss aktive, delta sammen med andre og bo hjemme så lenge som mulig, må vi planlegge litt.

Hva er viktig for deg i årene som kommer for at du skal ha et godt liv hele livet? Kampanjen ønsker å få deg til å reflektere over fem spørsmål:

- Hvordan vil jeg føle meg?

- Hva vil jeg fylle tiden med?

- Hvem vil jeg omgås?

- Hvor vil jeg bo?

- Hvordan vil jeg bo?

Les mer om informasjonskampanjen på planleggelitt.no