Portal Frie inntekter - Regjeringen.no

08. januar 2020
Nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune.

I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2020 for din kommune eller fylkeskommune. Du kan også klikke på de enkelte elementene i oversikten, og du får en forklaring på hva disse består av og hvordan de er regnet ut.

Visit W3Schools.com!