Programmet for et aldersvennlig Norge

09. oktober 2019
Programmet for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet.

Aldersvennlig norge logo

 

 

 

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. Eldrepolitikk ikke bare er omsorgspolitikk, derfor skal programmet for et aldersvennlig Norge jobbe med å sikre at alderdommen til eldre blir aktiv, sosial og meningsfull både for den enkelte og samfunnet. 

Programmet skal sørge for at eldre planlegger sin egen alderdom, involvere eldre i planleggingen av aldersvennlige lokalsamfunn og at eldre skal kunne ta i bruk de ressursene de har i frivilligheten og organisasjonslivet. I dette arbeidet blir eldrerådene i Norges kommuner og fylker særdeles viktig. 

Programmet for et aldersvennlig Norge støttes av et råd utnevnt av regjeringen. Rådet består av representanter for ulike organisasjoner og virksomheter som har stilt seg bak regjeringens visjon om et aldersvennlig Norge. Leder for rådet er Trude Drevland.

Programmet for et aldersvennlig Norge jobber med fem innsatsområder:
  • Planlegg for egen alderdom – en informasjonskampanje for tilrettelegging av bolig og ivareta sosialt fellesskap
  • Involvere de eldre i planleggingen av aldersvennlige lokalsamfunn
  • Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner
  • Partnerskapsordning for aldersvennlige organisasjoner, institusjoner og virksomheter
  • Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid

Lenke til aldersvennlig.no