rullestol

Publisering kommunalt pasient- og brukerregister for 2020 (KPR)

13. januar 2022
Helsedirektoratet har nå publisert rapporten som viser kommunale helse- og omsorgstjenester i 2020. Rapporten viser statistikk fra 2020 med tall for blant annet helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand til hjemmeboende og institusjonstjenester.

Helsedirektoratet trekker frem funnene som viser at 6,9 prosent av befolkning mottok helse- og omsorgstjenester, og de fleste var i aldersgruppen 80-89 år. Tallene viser at det var en økning i antallet mottakere av velferdsteknologiske løsninger. Det var i 2020 rundt 252 000 personer som mottok helsetjenester i hjemmet og 4 000 personer var rapportert med venteliste på langtidsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.

Du kan lese hele rapporten hos Helsedirektoratet