Råd for et aldersvennlig Norge

22. mai 2019
Regjeringen vil utvikle et mer aldersvennlig samfunn og utløse eldreressursen. Målet er at eldre mennesker skal delta og bruke sine evner slik de ønsker.

Rådet skal være sammensatt av representanter for ulike organisasjoner og virksomheter som har ansvar og virkemidler til å bidra til å skape et mer aldersvennlig samfunn. Rådet skal også bidra til å spre kunnskap og bevisstgjøring om aldring og være en pådriver for nødvendige endringer. Trude Drevland skal lede rådet. 

Representanter fra Pensjonistforbundet, KS, Oslo Met ved Nova, NHO, Frivillighet Norge, IKT Norge og Husbanken sitter også i rådet.

Lenke til Råd for et aldersvennlig Norge