Riksrevisjonen. Undersøkelse av helseforetakenes praksis for utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 2017

23. mai 2019

Del av Dokument 3:2 (2017–2018) / Offentliggjort 

Rapporten omhandler reinnleggelse av pasienter overført fra somatiske sykehus til kommunehelsetjenesten har økt i omfang. I 2016 utgjorde reinnleggelser dobbelt så høy andel i denne pasientgruppen som i øvrige. Sykehusene gir ikke kommunehelsetjenesten god nok informasjon om disse pasientene.

 

Lenke til rapporten