Rundskriv I-6 Rett til egen tros-og livssynsutøvelse

23. mai 2019
Rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet | Dato: 02.12.2009

Alle som er avhengige av kommunale helse- og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å kunne utøve sin tro og sitt livssyn. 

 

Lenke til rundskrivet