Rundskriv I-6 Rett til egen tros-og livssynsutøvelse

23. mai 2019
Det er skrevet et rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet om rett til egen tros- og livssynsutøvelse

I rundskrivet står det at alle som er avhengige av kommunale helse- og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å kunne utøve sin tro og sitt livssyn. 

Les hele rundskrivet