Seniorer- kompetanse og muligheter på arbeidsmarkedet

21. mai 2019
KOMPASS er Kompetanse Norges årlige temabaserte publikasjon. I 2019 har vi viet oppmerksomheten til seniorenes kompetanse og deres tilknytning til arbeidslivet.

I rapporten spør de hvordan senior og kompetansepolitikken i Norge henger sammen, hvordan seniorene lærer i og utenfor arbeidslivet, hvilke digitale ferdigheter de eldre arbeidstakere har, og hvilke kompetansepolitiske tiltak som kan forlenge yrkeskarrierene til dagens og morgendagens seniorer.

Lenke til publikasjonen