Seniortråkk og andre medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn - Erfaringer, råd og anbefalinger NIBR-rapport 2020:4

18. juni 2021

Medvirkningsopplegg og ulike metoder for å involvere eldre selv i arbeidet med å få et godt kunnskapsgrunnlag for utvikle aldersvennlige lokalsamfunn. Råd og anbefalinger til kommuner og bydeler basert på utprøvinger.

Prosjektet er en utprøving av medvirkningsmetoder for seniorer i ulike livssituasjoner med sikte på å lage et verktøy som kommunene selv kan bruke i arbeidet med å lage aldersvennlige lokalsamfunn. Stedskvaliteter og folkehelsekvaliteter ses i sammenheng i

dette arbeidet som Helsedirektoratet tok initiativ til og har vært oppdragsgiver for. Prosjektet er gjennomført i to faser i perioden 2017 – 2019. Første rapport kom i 2017: Lytt til seniorene! Samarbeidsrapport NIBR/AFI 2017

Lenke til rapporten