Grunnlagsinformasjon

Sysselsatte i servicefunksjoner helse og omsorg

Sysselsatte i servicefunksjoner pleie og omsorg