Sosial ulikhet påvirker helse – tiltak og råd

31. mai 2019
Økonomisk og sosial bakgrunn påvirker helsen.

Sosiale ulikheter i helse beskrives som systematiske forskjeller i helsetilstand og som følger sosiale og økonomiske kategorier (særlig yrke, utdanning og inntekt). Disse helseforskjellene er sosialt skapt og mulig å gjøre noe med.

Les mer her