Statistikk om kommuneansatte

05. oktober 2022
KS har laget en visning med statistikk om kommuneansatte.

Statistikk om kommuneansatte viser statistikk over ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Det blir vist til tema som årsverk, heltid og stillingsstørrelse, turnover og sykefravær. 

Statistikken er basert på opplysninger som KS samler inn. Opplysningene som samles inn er lønns- og personalopplysninger om ansatte i kommunal sektor. Disse samles inn hvert år fra kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og andre kommunale virksomheter. 

Les mer om statistikk om kommuneansatte på KS sine nettsider