Strategier og tiltak for å øke fysisk aktivitet i samfunnet

31. mai 2019
Det finnes en rekke strategidokumenter, handlingsplaner og anbefalinger som sier noe om effekten av fysisk aktivitet og hvilke tiltak som må til for at befolkningen skal øke det fysiske aktivitetsnivået.

Les mer her