føtter som går opp trapp

Strategier og tiltak for å øke fysisk aktivitet i samfunnet

31. mai 2019
Det finnes en rekke strategidokumenter, handlingsplaner og anbefalinger som sier noe om effekten av fysisk aktivitet og hvilke tiltak som må til for at befolkningen skal øke det fysiske aktivitetsnivået.

Arbeidet for økt fysisk aktivitet og redusert stillesitting påvirkes av mange faktorer, og skjer på tvers av mange sektorer. Helsedirektoratet viser til nasjonale og internasjonale dokumenter som kan være bra å kjenne til dersom man jobber med fremme fysisk aktivitet lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Les mer om strategier og tiltak for å øke fysisk aktivitet