Kompetanse og personell

Sykepleiere m/ videreutd./masterutd (sysselsatte og avtalte årsverk) i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Fylke

Landet