Kompetanse og personell

Sysselsatte og årsverk innenfor gruppen "Miljøterapeut, psyk. miljøterapeut, pedagog mm" i kommunal helse- og omsorgstjeneste, etter utdanningsnivå Fylke

Landet