Kompetanse og personell

Sysselsatte og årsverk innenfor gruppen "servicefunksjoner" i kommunal helse- og omsorgstjeneste 1

Sysselsatte og årsverk innenfor gruppen "servicefunksjoner" i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2