Kompetanse og personell

Sysselsatte og årsverk innenfor gruppen "servicefunksjoner" i omsorgstjenestene 1

Sysselsatte og årsverk innenfor gruppen "servicefunksjoner" i omsorgstjenestene 2