Kompetanse og personell

Sysselsatte og avtalte årsverk for personell uten helse- eller sosialfaglig utdanning i omsorgstjenestene, fordelt på hjemmebaserte tjenester/dagsentre og institusjonsbaserte tjenester Kommune

Fylke

Landet