System for brukerundersøkelser i hjemmetjeneste og institusjon

System for brukerundersøkelse

Bruker- og pårørendeundersøkelsene er viktig for lokalt forbedringsarbeid og tjenesteutvikling.