Kompetanse og personell

Tannlegeårsverk per 10 000 innbygger i fylket

Tannlegeårsverk per 10 000 innbygger

Indikatoren viser antall avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbygger

Om indikatoren

Tallmateriale leveres av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har tatt i brukt en ny metode for å beregne årsverk. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020 og er sammenlignbare over tid. 

Det er et mål at tannhelsetjenester skal være like tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor. Dette kan bidra til at sosiale helseforskjeller utjevnes. Indikatoren gir en indikasjon på hvor tilgjengelig tannhelsetjenesten er, og om den er rettferdig fordelt mellom landets fylker.

Beskrivelse av indikatoren (PDF)

Datakilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)