Kompetanse og personell

Tannlegespesialister per 10 000 innbygger

Tannlegespesialister per 10 000 innbygger - fylkestall

Indikatoren viser antall avtalte årsverk for tannlege med spesialistkompetanse per 10 000 innbygger.

Om indikatoren

Tallmateriale leveres av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har tatt i brukt en ny metode for å beregne årsverk. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020 og er sammenlignbare over tid. 

Det er et mål at tannhelsetjenester skal være like tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor man bor. Dette kan bidra til at sosiale helseforskjeller utjevnes. Indikatoren gir en indikasjon på hvor tilgjengelig tannhelsetjenesten er, og om den er rettferdig fordelt mellom landets fylker.

 

Beskrivelse av indikatoren (PDF)

Datakilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)