Kompetanse og personell

Tannpleierårsverk per 10 000 innbygger

Tannpleierårsverk per 10 000 innbygger -Nasjonal kvalitetsindikator

Indikatoren viser antall avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbygger

Om indikatoren

Tallmateriale leveres av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har tatt i brukt en ny metode for å beregne årsverk. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020 og er sammenlignbare over tid. 

Det er et mål at tannhelsetjenester skal være likt tilgjengelig for alle. Dette kan bidra til at sosiale helseforskjeller utjevnes. Indikatoren gir en indikasjon på hvor tilgjengelig tannhelsetjenesten er og om den er rettferdig fordelt.

 

Beskrivelse av indikatoren (PDF)

Eksport av data fra de nasjonale kvalitetsindikatorene (NKI)