eldre menn på benk

Det er et mål om å utvikle et mer aldersvennlig samfunn og utløse eldreressursen

Et aldersvennlig samfunn utfordrer den eldre befolkningen til selv å engasjere seg i planlegging av sin egen alderdom og utforming av sine omgivelser. Aldring i befolkningen berører alle samfunnsområder, markeder og sektorer. Programmet for et aldersvennlig Norge er en del av kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Les mer om programmet her.

Leve hele livet er en reform med mål om å sikre innbyggere over 65 år en trygg og aktiv alderdom. Les mer om Leve hele livet her

I menylinja over finner du oversikt over statistikk innenfor temaet Aldersvennlig samfunn.

Ønsker du å navigere mellom tema gjør du det i toppmenyen.