eldre menn på benk

REGJERINGEN VIL UTVIKLE ET MER ALDERSVENNLIG SAMFUNN OG UTLØSE ELDRERESSURSEN

I regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn utfordres den eldre befolkningen til selv å engasjere seg i planlegging av sin egen alderdom og utforming av sine omgivelser. Aldring i befolkningen berører alle samfunnsområder, markeder og sektorer.

Programmet for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsprogram for eldre, Leve hele livet. Les mer om programmet her.

I menylinja over finner du oversikt over statistikk innenfor aldersvennlig Norge.

 

Ønsker du å navigere mellom tema gjør du det i toppmenyen