eldre menn på benk

Regjeringen vil utvikle et mer aldersvennlig samfunn og utløse eldreressursen

I regjerningens strategi for et aldersvennlig samfunn utfordres den eldre befolkningen til selv å engasjere seg i planlegging av sin egen alderdom og utforming av sine omgivelser. Aldring i befolkningen berører alle samfunnsområder, markeder og sektorer. Programmet for et aldersvennlig Norge er en del av regjerningens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Les mer om programmet her.

I menylinja over finner du oversikt over statistikk innenfor aldersvennlig Norge.

Her kan du lese SOF sitt kunnskapsnotat om Et aldersvennlig Norge (2020) 

Ønsker du å navigere mellom tema gjør du det i toppmenyen.