gamle hender

LEVE HELE LIVET ER EN REFORM FOR Å SKAPE ET MER SAMMENHENGENDE TJENESTETILBUD TIL ELDRE OG DERES PÅRØRENDE

Målet er å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og i overganger mellom eget hjem, sykehus og sykehjem og færre ansatte å forholde seg til. Målet er også å ta vare på de som tar vare på sine nærmeste, og gi pårørende støtte og avlastning, slik at de ikke sliter seg ut.

I menylinja over finner du oversikt over statistikk innenfor teamet sammenheng.

 

Ønsker du å navigere mellom tema gjør du det i toppmenyen.