gamle hender

Leve hele livet er en reform for å skape et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres pårørende

Målet er å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og i overganger mellom eget hjem, sykehus og sykehjem og færre ansatte å forholde seg til. Målet er også å ta vare på sine nærmeste, og gi pårørende støtte og avlastning, slik at de ikke sliter seg ut.

 

I menylinja over finner du oversikt over statistikk innenfor temaet sammenheng.

Ønsker du å navigere mellom tema gjør du det i toppmenyen.